Podczas tego kursu uczymy się wyłącznie wspinania na drogach wymagających zakładania własnej asekuracji z roksów, heksów, tricamów, mechaników itp. na drogach jedno i kilku wyciągowych. Kurs ten przeznaczony jest dla osób już wspinających się, potrafiących pokonywać z dolną asekuracją drogi o trudnościach minimum IV, a chcących nauczyć się wspinaczki na własnej asekuracji.

Kurs przygotowuje do dalszego szkolenia w Tatrach i jest zgodny z zaleceniami Polskiego Związku Alpinizmu:

Czas trwania: 4 dni
Cena: 600zł / 650zł
Miejsce: Jura / Sokoliki

Wspinania na własnej asekuracji

Program Kursu:

Zajęcia praktyczne:

 • Zapoznanie się ze sprzętem umożliwiającym zakładanie własnej asekuracji: kostki, tricamy, mechaniki oraz wykorzystanie form skalnych przy zakładaniu asekuracji;
 • Sposób rozmieszczenia sprzętu na uprzęży;
 • Nauka osadzania i asekurowania się na drogach wymagających własnej asekuracji;
 • Wspinaczka na drogach jednowyciągowych;
 • Budowanie stanowisk samonastawnych (wielokierunkowych), jednokierunkowych, szeregowych i angielskich z dwóch lub więcej punktów;
 • Nauka podchodzenia po linie przy pomocy węzłów samozaciskowych;
 • Sytuacje awaryjne;
 • Wyłapywanie lotów;
 • Wspinaczka na drogach wielowyciągowych;
 • Asekuracja górna przy użyciu półwyblinki i przyrządu typu reverso;
 • Uwalnianie się z asekuracji partnera idącego od dołu;
 • Zjazdy z przesiadką w stanowiskach pośrednich;

Wykłady teoretyczne wspierające zajęcia praktyczne:

 • Zagrożenia terenu skałkowego oraz wynikające ze wspinania się na własnej asekuracji;
 • Typy lin i karabinków, oraz sprzętu stosowanego do wspinaczki na własnej asekuracji, ich użytkowanie i uszkodzenia;
 • Współczynnik odpadnięcia;
 • Siła graniczna;
 • Skale trudności;
 • Jaki sprzęt na początek?;
 • Rejony tradowe w Europie;
 • Rodzaje wspinania;
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy;
 • Zagadnienia ochrony przyrody.

Wymagane rzeczy na kurs:

Zaświadczenie lekarskie (może być od lekarza pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczkowym lub Kartę Zdrowia Sportowca.

Buty wspinaczkowe (buty mają stopę dobrze opinać, tak aby nie było w bucie wolnej przestrzeni, a palce powinny być, lekko podwinięte. Buty służą do wspinania, a nie do chodzenia. Buty NIE POWINNY BYC ZA CIASNE aby wspinanie nie zamieniło się w męczarnię!!!

Plecak (ok. 35 litrów) do noszenia sprzętu

Ubiór dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych i nie krępujący ruchów podczas wspinania. Pamiętaj, że pogoda zawsze może się zmienić. Poza podstawowymi ciuchami do wspinania należy zabrac ze sobą: kurtkę z membrany wiatroszczelnej i częściowo chroniącej od deszczu, czapkę, rękawiczki

Sprzęt biwakowy (gdy noclegi odbywają się na polu namiotowym to poza śpiworem, dodatkowo karimata i namiot)

Przydatny jest: aparat fotograficzny, a także worek z magnezją

Szkoła HardRock zapewnia kompletny sprzęt do uprawiania wspinaczki (uprząż, kask, linę, karabinki, taśmy itp.) spełniający atesty UIAA (Międzynarodowej Federacji Związków Alpinistycznych) oraz CE (Certyfikat Unii Europejskiej).

Dla uczestników kursu wykupione zostało ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Warunki uczestnictwa w kursie:

ukończone 18 lat lub pisemna zgoda podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w kursie

posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).

wpłacenie zadatku 250 zł na konto:

Jan Kuczera, ul. Zwycięctwa 17, 44-292 Zwonowice
Bank Millenium 48 1160 2202 0000 0001 8411 9617
tytułem: Zadatek na kurs wspinaczkowy

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłacenie zadatku na konto szkoły w wysokości 250zł. W przypadku niestawienia się zadatek nie jest zwracany.

Wspinanie na własnej …

Post navigation