Kurs wspinaczkowi lodowej podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie poznamy podstawy wspinania w lodzie, techniki wspinania i osadzania punktów asekuracyjnych oraz budowy stanowiska. Wspinanie na wędkę na początek bez, a potem z osadzaniem śrub. Zapraszam osoby które ukończyły kurs wspinaczki skałkowej.

 

Pierwszy Stopień

Czas trwania: 2 dni
Cena kursu: 700 zł
Cena kursu nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Maksymalna liczba kursantów – 4

Warunek uczestnictwa:

Ukończony kurs wspinaczki skałkowej (w przypadku nie posiadania kursu skałkowego, a chęcią zasmakowania zimowego wspinania zapraszam na wspinanie rekreacyjne)

LÓD2

Wykłady:

Sprzęt i wyposażenie na wspinaniu w lodzie.
Teoria asekuracji w terenie lodowym.

Drugi Stopień

Czas trwania: 2 dni
Cena kursu: 800 zł
Cena kursu nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Maksymalna liczba kursantów – 3

Warunek uczestnictwa:

Ukończony pierwszy stopień kursu wspinaczki lodowej

LÓD

Program:

Wspinanie po trudniejszych drogach wielowyciągowych.
Doskonalenie techniki wspinania oraz asekuracji w lodzie.

Wykłady:

Jak na I Etapie, ale w poszerzonym zakresie oraz omówienie nabytych przez kursantów doświadczeń.

LÓD3

Jak się zapisać na kurs?

Skontaktujcie się z nami w sprawie wolnych miejsc na interesującym Was terminie (formularz zgłoszeniowy lub email).

Wpłaćcie przedpłatę na konto szkoły (dane poniżej) w wysokości 400 zł.

W tytule przelewu koniecznie, podajcie nazwę i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Jan Kuczera, ul. Zwycięstwa 17, 44-292 Zwonowice
Bank Millenium 48 1160 2202 0000 0001 8411 9617

W przypadku niestawienia się przedpłata nie jest zwracana.

Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w kursie.

 

Kurs wspinaczki lodowej

Post navigation